وظایف:

 1. تهیه گزارشات ماهانه – فصلی از فروش و مارکتینگ
 2. پیگیری طرح های مارکتینگی در استان ها و گزارش سازی
 3. بررسی رقبا در کانال های مویرگی – عمده و زنجیره ای
 4. به روز رسانی لیست شرکت های همکار در صنعت تبلیغات (پروموتر،سمپل،ادوات چاپی)
 5. بررسی گزارش های چیدمان
 6. طراحی برنامه های تشویقی برای نیروی بازرس- چیدمان – پروموتر
 7. هماهنگی اجرای طرح ها بین واحد هیبرید و شعب با هلدینگ
 8. برگزاری جلسات فروش مارکتینگ ماهانه برای بررسی تغییرات بازار و مسائل محصول

نیازمندی :

 1. سابقه کاری 3 ساله در زمینه ترید مارکتینگ
 2. مسلط به اکسل – پاورپونت- ورد
 3. قدرت نگارش قوی
 4. قدرت مذاکره قوی
 5. قدرت تحلیل
 6. مهارت در تحقیقات میدانی
 7. مهارت در چیدمان
 8. مهارت در بازرسی تیم فروش
 9. مهارت در پیدا کردن تامین کننده تبلیغاتی

فرم کارشناس ترید مارکتینگ